Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Cenník služieb

Výška úhrady za sociálnu službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany /ďalej len ,, VZN´´/. 

 

Výška úhrady v zariadení pre seniorov

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

• stupeň IV.  2,00 EUR/deň

• stupeň V.   2,50 EUR/deň

• stupeň VI.  3,00 EUR/deň

Bývanie

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná miestnosť a príslušenstvo /WC,sprcha/ 0,23 EUR/m2 za deň

• v prípade, ak sa jedná o jednolôžkovú izbu úhrada sa zvyšuje na1,50  EUR/deň.

• úhrada za dvojlôžkovú izbu v prístavbe zariadenia sa zvyšuje na 1,00  EUR/deň na každého užívateľa obytnej plochy.

Stravovanie

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)  3,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)   3,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)   4,80 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,30 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v špecializovanom zariadení

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

• stupeň V.   3,00 EUR/deň

• stupeň VI.  3,50 EUR/deň

Bývanie

• určuje sa podľa veľkosti podlahovej plochy - obytná miestnosť a príslušenstvo /WC,sprcha/ 0,23 EUR/m2 za deň

• v prípade, ak sa jedná o jednolôžkovú izbu úhrada sa zvyšuje na 1,50  EUR/deň.

• úhrada za dvojlôžkovú izbu v prístavbe zariadenia sa zvyšuje na 1,00  EUR/deň na každého užívateľa obytnej plochy.

Stravovanie

• určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)  3,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera)   3,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera)   4,80 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,30 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky obyvateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie obyvateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania obyvateľa /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí obyvateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v útulku

Bývanie

• pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi 1,00 EUR/deňV prípade dvojice  /manželia/ , druhá osoba platí 0,50 EUR/deň

• pre poberateľa dôchodku /starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, invalidný, čiastočne invalidný/ 1,50 EUR/deň.V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

• pre zamestnanú osobu 1,50 EUR/deňV prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

Používanie elektrospotrebiča

• V prípade, ak prijímateľ používa vlastný elektrický spotrebič/če ( televízny prijímač, chladnička, mraznička, rýchlovarná kanvica) je povinný v zmysle VZN platiť úhradu 5,00 EUR za mesiac.

 

•Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti

• Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti je 1,20 EUR za 1 hodinu poskytovania

 

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni

• Výška úhrady za obed na deň na osobu sa určí podľa výšky príjmu žiadateľa a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne :

 

Do výšky životného minima v sume 1,30 EUR na  obed

Nad výšku životného minima do 70,00 EUR v sume 1,64 EUR na obed

Ostatní v sume 1,97 EUR na  obed

 

• Úhrada za donášku, dovoz stravy je 0,23 EUR za obed na deň.

 

 

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.