Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby

Opatrovateľská služba

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba neurčitá

Forma poskytovania

Terénna  sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

V domácnosti obyvateľa mesta Šurany

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Vnuková ,           tel.: +421911229003

e-mail : jesienkasp@surany.sk

 

Cieľom terénnej opatrovateľskej služby

je poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  najmenej II podľa prílohy č. 3a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

 

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na Mestskom úrade v Šuranoch. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“.Opatrovateľská služba je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.

 

Žiadosti potrebné k poskytovaniu opatrovateľskej služby v domácnosti :

 

• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – vyplnená žiadosť  sa podáva osobne alebo písomne na obecnom/mestskom úrade  v mieste trvalého bydliska

• Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  - vyplnená žiadosť sa podáva priamo v Domove Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany 

 

Súbory na stiahnutie