Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba

Čas poskytovania sociálnej služby: Doba neurčitá

Forma poskytovania: Terénna  sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby: V domácnosti obyvateľa mesta Šurany

Kontaktná osoba: Mgr. Eva Vnuková,

tel.: +421911 229 003

e-mail : jesienkasp@surany.sk

Cieľom terénnej opatrovateľskej služby

je poskytnúť sociálnu pomoc fyzickej osobe, ktorá

  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  najmenej II podľa prílohy č. 3a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na Mestskom úrade v Šuranoch. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“. Opatrovateľská služba je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.

Žiadosti potrebné k poskytovaniu opatrovateľskej služby v domácnosti :

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – vyplnená žiadosť  sa podáva osobne alebo písomne na mestskom úrade  v Šuranoch
  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  - vyplnená žiadosť sa podáva priamo v Domove Jesienka Šurany, Matunákova č. 2, 942 01 Šurany 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Šurany Veľkosť: 465.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.5.2018
žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby OS Veľkosť: 200.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2019