Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jedáleň-donáška stravy do domácnosti

Druh sociálnej služby: Jedáleň-donáška stravy do domácnosti

Čas poskytovania sociálnej služby: Doba neurčitá

Forma poskytovania: Ambulantná sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby:

  • Jedáleň - výdajňa, Domov Jesienka Šurany , Matunákova č. 2
  • Do domácnosti fyzickej osoby mesta Šurany

Kontaktná osoba: Janka Gábrišová

tel.: 035/6502814

e-mail : kuchyna@domovjesienka.sk

Cieľom sociálnej služby v jedálni  :

je poskytnúť stravovanie fyzickej osobe, ktorá 

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek. 

Domov Jesienka Šurany poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v bode b) a c). 

Stravovanie je zabezpečené len v pracovných dňoch formou obedov.

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v jedálni /ďalej len žiadosť/ vybavujú občania na mestskom úrade v Šuranoch. Po schválení poskytovania sociálnej služby v jedálni Mestským úradom v Šuranoch si občan v Domove Jesienka Šurany zakúpi stravné lístky. Sociálna služba v jedálni je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.