Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Útulok

Druh sociálnej služby: Útulok

Čas poskytovania sociálnej služby: Doba určitá

Forma poskytovania: Pobytová sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby: Útulok - Šurany, časť Kopec  č. 18, 942 01 Šurany

Kapacita zariadenia: 18 miest

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Kulíšková,

tel.: +421911 202 251

e-mail : sp@domovjesienka.sk

Cieľom sociálnej služby  v útulku :

je poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku musí byť psychický a fyzický zdravý so schopnosťou sebaobslužných úkonov.

Poskytované služby v útulku pre bezdomovcov : 

  1. ubytovanie na určitý čas,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  4. pracovná terapia,
  5. nevyhnutné ošatenie a obuv,

utvárajú sa podmienky na:

  1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
  3. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  4. záujmová činnosť. 

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavujú priamo v Domove Jesienka Šurany.  K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára.  

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o poskytnutie ubytovania v útulku Veľkosť: 374 kB Formát: pdf Dátum: 19.12.2018