Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Útulok

Druh sociálnej služby

Útulok

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba určitá

Forma poskytovania

Pobytová sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

Útulok - Šurany, časť Kopec  č. 18, 942 01 Šurany

Kapacita zariadenia

18 miest

Kontaktná osoba

Mgr. Viera Kulíšková,

tel.: +421911229003

e-mail : vierakuliskova@zoznam.sk

 

Cieľom sociálnej služby  v útulku :

je poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku musí byť psychický a fyzický zdravý so schopnosťou sebaobslužných úkonov.

 

Poskytované služby v útulku pre bezdomovcov : 

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. pracovná terapia,

5. nevyhnutné ošatenie a obuv,


utvárajú sa podmienky na:

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

4. záujmová činnosť. 

 

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavujú priamo v Domove Jesienka Šurany.  K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára.  

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o poskytnutie ubytovania v útulku 374 kB pdf 19.12.2018