Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cenník služieb

Výška úhrady za sociálnu službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany /ďalej len ,, VZN´´/. 

 

Výška úhrady v zariadení pre seniorov

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

• stupeň IV.  2,60 EUR/deň

• stupeň V.   3,10 EUR/deň

• stupeň VI.  3,60 EUR/deň

Bývanie

Nová časť budovy 1. poschodie : 

1 lôžková izba 6,70 EUR/deň

2 lôžková izba /veľká kúpeľňa/ 4,30 EUR/deň

2 lôžková izba /s balkónom/ 4,20 EUR/deň 

3 lôžková izba 3,70 EUR/deň

Nová časť budovy prízemie :

3 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 2,20 EUR/deň

4 lôžková izba /WC  a sprcha spoločné na chodbe/ 2,10 EUR/deň

Pôvodná časť budovy 1. poschodie :

2 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 3,50 EUR/deň

3 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 2,70 EUR/deň

Stravovanie

Určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 4,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 4,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 5,50 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,40 EUR/deň

Výška úhrady za úschovu cenných vecí 0,20 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie prijímateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí prijímateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v špecializovanom zariadení

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 

• stupeň V.    3,60 EUR/deň

• stupeň VI.  4,10 EUR/deň

Bývanie

Nová časť budovy 1. poschodie :

1 lôžková izba 6,70 EUR/deň

2 lôžková izba /veľká kúpeľňa/ 4,30 EUR/deň

2 lôžková izba /s balkónom/ 4,20 EUR/deň

3 lôžková izba 3,70 EUR/deň

Nová časť budovy prízemie :

3 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 2,20 EUR/deň

4 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 2,10 EUR/deň

Pôvodná časť budovy 1. poschodie :

2 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 3,50 EUR/deň

3 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 2,70 EUR/deň

Stravovanie

Určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

• racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 4,70 EUR/deň

• šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant,  večera)  4,70 EUR/deň

• diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 5,50 EUR/deň

Obslužné činnosti

• upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie  0,40 EUR/deň

Výška úhrady za úschovu cenných vecí  0,20 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie prijímateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí prijímateľ podľa cenníka dodávateľa.

 

Výška úhrady v útulku

Bývanie

• pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi 1,00 EUR/deň. V prípade dvojice  /manželia/ , druhá osoba platí 0,50 EUR/deň.

• pre poberateľa dôchodku /starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, invalidný, čiastočne invalidný/ 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

• pre zamestnanú osobu 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

Používanie elektrospotrebiča

• V prípade, ak prijímateľ používa vlastný elektrický spotrebič/če (televízny prijímač, chladnička, mraznička, rýchlovarná kanvica) je povinný v zmysle VZN platiť úhradu 5,00 EUR/mesiac.

 

•Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti

• Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti je  1,50 EUR/hodina  

 

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni

• Výška úhrady za obed na deň na osobu sa určí podľa výšky príjmu žiadateľa a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne :

Do výšky životného minima v sume 1,80 EUR na obed

Nad výšku životného minima do 70,00 EUR v sume 2,14 EUR na obed

Ostatní v sume 2,47 EUR na obed

 

Úhrada za donášku, dovoz stravy je  0,50 EUR/deň/domácnosť. 

 

 

 

Výška úhrady za požičiavanie pomôcok

Lôžko nemocničné polohovacie s matracom s bočnicami  0,17 EUR/deň, na mesiac 5,00 EUR.

Lôžko nemocničné polohovacie s matracom bez bočníc 0,15 EUR/deň, na mesiac 4,50 EUR.