Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cenník služieb

Výška úhrady za sociálnu službu je stanovená Všeobecne záväzným nariadením mesta Šurany č. 1/2024, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 v znení VZN č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany /ďalej len ,,VZN"/.

Výška úhrady v zariadení pre seniorov

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • stupeň IV. 3,50 EUR/deň
 • stupeň V.   4,00 EUR/deň
 • stupeň VI. 4,50 EUR/deň

Bývanie

Nová časť budovy 1. poschodie :

 • 1 lôžková izba 7,60 EUR/deň
 • 2 lôžková izba /veľká kúpeľňa/ 5,20 EUR/deň
 • 2 lôžková izba /s balkónom/ 5,10 EUR/deň
 • 3 lôžková izba 4,60 EUR/deň

Nová časť budovy prízemie :

 • 3 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 3,10 EUR/deň
 • 4 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 2,60 EUR/deň

Pôvodná časť budovy 1. poschodie :

 • 2 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 4,40 EUR/deň
 • 3 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 3,60 EUR/deň

Stravovanie

Určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

 • racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 5,70 EUR/deň
 • šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 5,70 EUR/deň
 • diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 6,75 EUR/deň

Obslužné činnosti

 • upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,50 EUR/deň

Výška úhrady za úschovu cenných vecí 0,20 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie prijímateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí prijímateľ podľa cenníka dodávateľa.

Výška úhrady v špecializovanom zariadení

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

 • stupeň V. 4,50 EUR/deň
 • stupeň VI. 5,00 EUR/deň

Bývanie

Nová časť budovy 1. poschodie :

 • 1 lôžková izba 7,60 EUR/deň
 • 2 lôžková izba /veľká kúpeľňa/ 5,20 EUR/deň
 • 2 lôžková izba /s balkónom/ 5,10 EUR/deň
 • 3 lôžková izba 4,60 EUR/deň

Nová časť budovy prízemie :

 • 3 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 3,10 EUR/deň
 • 4 lôžková izba /WC a sprcha spoločné na chodbe/ 2,60 EUR/deň

Pôvodná časť budovy 1. poschodie :

 • 2 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 4,40 EUR/deň
 • 3 lôžková izba /WC súčasťou izby, sprcha spoločná na chodbe/ 3,60 EUR/deň

Stravovanie

Určuje sa podľa počtu skutočne odobratých jedál a zodpovedá celodennému stravovaniu

 • racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 5,70 EUR/deň
 • šetriaca strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) 5,70 EUR/deň
 • diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera) 6,75 EUR/deň

Obslužné činnosti

 • upratovanie, údržba bielizne a šatstva, žehlenie 0,50 EUR/deň

Výška úhrady za úschovu cenných vecí 0,20 EUR/deň

Za lieky a zdravotnícke pomôcky prijímateľ platí cenu určenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V prípade inkontinencie prijímateľ hradí nad rámec lekárom predpísaných pomôcok podľa ceny dodávateľa a skutočne odobratého množstva. Úhrada za služby, ktoré zabezpečujeme podľa želania /pedikúra, manikúra, kaderníčka, kozmetička/ si hradí prijímateľ podľa cenníka dodávateľa.

Výška úhrady v útulku

Bývanie

 • pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi 1,00 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/ , druhá osoba platí 0,50 EUR/deň.
 • pre poberateľa dôchodku /starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, invalidný, čiastočne invalidný/ 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.
 • pre zamestnanú osobu 1,50 EUR/deň. V prípade dvojice /manželia/, druhá osoba platí 1,00 EUR/deň.

Používanie elektrospotrebiča

 • V prípade, ak prijímateľ používa vlastný elektrický spotrebič/če (televízny prijímač, chladnička, mraznička, rýchlovarná kanvica) je povinný v zmysle VZN platiť úhradu 5,00 EUR/mesiac.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti

Výška úhrady za opatrovateľskú službu v domácnosti je 1,70 EUR/hodina

Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni

Výška úhrady za obed na deň na osobu sa určí podľa výšky príjmu žiadateľa a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne :

 • občan s príjmom do 400,00 eur                                                  v sume 2,00 eur na 1 obed
 • občan s príjmom od 401,00 eur do 550,00 eur                        v sume 2,80 eur na 1  obed
 • občan s príjmom od 551,00 eur do 700,00 eur                         v sume 3,00 eur na 1 obed 
 • občan s príjmom nad 701,00 eur                                                  v sume 3,50 eur na 1 obed
 • Úhrada za donášku, dovoz stravy je 0,50 EUR/deň/domácnosť.

Výška úhrady za požičiavanie pomôcok

 • Lôžko nemocničné polohovacie s matracom s bočnicami 0,25 EUR/deň, na mesiac 7,50 EUR.
 • Lôžko nemocničné polohovacie s matracom bez bočníc 0,20 EUR/deň, na mesiac 6,00 EUR.