Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Požičiavanie pomôcok

Druh sociálnej služby

Požičiavanie pomôcok

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba určitá

Forma poskytovania

Terénna sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

V domácnosti obyvateľa mesta Šurany

Kontaktná osoba

Slávka Krchňáková

tel.: 035/6502814

e-mail : prevadzka@domovjesienka.sk

 

Cieľom sociálnej služby – požičiavanie pomôcok  :

je poskytnúť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  Nepriaznivý zdravotný stav fyzické osoby preukazujú potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Sociálna služba – požičiavanie pomôcok je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.

 

Kde žiadosť vybaviť :

Požičiavanie pomôcok je potrebné vybaviť priamo v Domove Jesienka Šurany. Po vydaní súhlasu podpíše Domov Jesienka Šurany a záujemca zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – požičanie pomôcok. Sociálna služba - požičiavanie pomôcok je bezplatná. Domov Jesienka Šurany poskytuje zdravotnú pomôcku - lôžko mechanické.