Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Požičiavanie pomôcok

Druh sociálnej služby: Požičiavanie pomôcok

Čas poskytovania sociálnej služby: Doba určitá

Forma poskytovania: Terénna sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby: V domácnosti obyvateľa mesta Šurany

Kontaktná osoba: Slávka Krchňáková

tel.: 035/6502814

e-mail : prevadzka@domovjesienka.sk

Cieľom sociálnej služby – požičiavanie pomôcok  :

je poskytnúť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.  Nepriaznivý zdravotný stav fyzické osoby preukazujú potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Sociálna služba – požičiavanie pomôcok je poskytovaná len obyvateľom Mesta Šurany.

Kde žiadosť vybaviť :

Požičiavanie pomôcok je potrebné vybaviť priamo v Domove Jesienka Šurany. Po vydaní súhlasu podpíše Domov Jesienka Šurany a záujemca zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – požičanie pomôcok. Sociálna služba - požičiavanie pomôcok je bezplatná. Domov Jesienka Šurany poskytuje zdravotnú pomôcku - lôžko mechanické.