Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Útulok

Druh sociálnej služby

Útulok

Čas poskytovania sociálnej služby

Doba určitá

Forma poskytovania

Pobytová sociálna služba

Miesto poskytovania sociálnej služby

Útulok - Šurany, časť Kopec  č. 18, 942 01 Šurany

Kapacita zariadenia

18 miest

Kontaktná osoba

Mgr. Viera Kulíšková,

tel.: +421911229003

e-mail : vierakuliskova@zoznam.sk

 

Cieľom sociálnej služby  v útulku :

je poskytnúť sociálnu službu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku musí byť psychický a fyzický zdravý so schopnosťou sebaobslužných úkonov.

 

Poskytované služby v útulku pre bezdomovcov : 

1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. pracovná terapia,

5. nevyhnutné ošatenie a obuv,


utvárajú sa podmienky na:

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

3. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

4. záujmová činnosť. 

 

Kde žiadosť vybaviť :

Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavujú priamo v Domove Jesienka Šurany.  K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára.  

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o poskytnutie ubytovania v útulku 374 kB pdf 19.12.2018