Domov Jesienka Šurany

Úschova cenných vecí

Zariadenie zabezpečuje úschovu cenných vecí pre všetkých obyvateľov sociálnych služieb bezplatne na základe smernice o úschove cenných vecí.

546456