Domov Jesienka Šurany
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je obyvateľom zabezpečovaná prostredníctvom zmluvného lekára obyvateľa a odbornými lekármi (psychológ, neurológ psychiater, internista, urológ, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní). Obyvatelia s obmedzenou pohyblivosťou majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V prípade potreby zabezpečíme urgentnú lekársku pomoc.

Senior_Care_2