Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti obyvateľom poskytujeme 24 hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané zdravotné sestry a opatrovateľky. Obyvateľ má uzatvorenú zmluvu s obvodným lekárom a v rámci poskytovania ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na komunitné ošetrovateľstvo. Starostlivosť má liečebno – preventívny charakter. Súčasťou starostlivosti je sprostredkovanie vyšetrenia všeobecným lekárom, resp. odborným lekárom. Podľa potreby obyvateľovi zabezpečíme sprevádzanie na vyšetrenie, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky.

                                id0125a