Domov Jesienka Šurany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Stravovanie

Strava sa pripravuje priamo v zariadení v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a podľa určených stravných jednotiek, v súlade s platnými právnymi normami a platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Šurany. V zariadení sa poskytuje racionálna, šetriaca a diabetická strava. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Diabetická strava sa podáva 6x denne : raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera. Strava sa podáva v priestoroch jedálne, respektíve na izbe obyvateľa.

sluzby_2